asmeninė svetainė
Nov 5

Lina NOVIKOVIENĖ

Mykolo Romerio universiteto

Teisės fakulteto

Verslo teisės katedros docentė