asmeninė svetainė

Mokslinės publikacijos

  • Novikovienė L. Kriminalistikos profilaktinė funkcija: kai kurie teoriniai aspektai // Jurisprudencija. 2001, Nr. 22 (14). P. 183-190. ISSN 1392-6195.
  • Novikovienė L. Kriminalistinė profilaktika ikiteisminiame tyrime: situacijos analizė // Jurisprudencija. 2005, Nr. 65 (57). P. 59-66. ISSN 1392-6195.
  • Novikovienė L. Kriminalistinės profilaktikos samprata // Jurisprudencija. 2005, Nr. 67 (59). P. 83-91. ISSN 1392-6195.
  • Novikovienė L. Ekspertinė profilaktika: galimybės ir praktinis įgyvendinimas // Jurisprudencija. 2006, Nr. 4 (82). P. 69-75.  ISSN 1392-6195.
  • Novikovienė L., Kažemikaitienė E. Analysis of procedural sources of criminalistic information in criminalistic prophylaxis context (according Lithuanian pre-trial investigation practice)” // Bizonyίtékok. Tiszteletkötet Tremmel Flórián Egyetemi Tanár65. Születésnapjára. Pécs, 2006. P. 269-277. ISBN 963 642 089 0. ISSN 0324 5934 (Vengrija)
  • Novikovienė L. Kriminalistinė profilaktika ir jos įgyvendinimo tiriant nusikalstamas veikas problemos. I dalis: Nusikaltimų prevencijos ir kriminalistikos    sąsajos. // Policija, 2007. Nr. 6 (70-408). ISSN 1648-9888.
  • Novikovienė L. Kriminalistinė profilaktika ir jos įgyvendinimo tiriant nusikalstamas veikas problemos. II. Dalis: Kriminalistikos profilaktinė funkcija: kai  kurie diskusiniai klausimai. // Policija, 2007. Nr. 23 (87425). ISSN 1648-9888.
  • Novikovienė L., Adomaitytė U., Kuzinevič B. Kriminalistikos poreikis studijuojantiems teisę // Mokslo darbų rinkinys. Mykolo Romerio universitetas. 2007, P. 69-75.  ISBN 978-9955-19-064-6.
  • Novikovienė L., Kažemikaitienė E. Kriminalistikos paskaitų tezės. Metodinis leidinys. V., 2007.
  • Novikovienė L., Kažemikaitienė E. Kriminalistinė informacija kaip nusikaltimų profilaktikos instrumentas // Jurisprudencija. 2008, Nr. 4 (106). P. 81-87.