asmeninė svetainė

Gyvenimo aprašymas

  

Teisinį išsilavinimą dr. Lina Novikovienė 1999 m. įgijo Mykolo Romerio universitete (tuo metu Lietuvos teisės akademija). Nuo 2000 m. tęsė studijas Mykolo Romerio universiteto teisės krypties doktorantūroje ir 2005 m. apgynė daktaro disertaciją.

Dr. Lina Novikovienė pedagoginį darbą teisės mokslo srityje pradėjo dirbti nuo 1999 m. Mykolo Romerio universiteto Kriminalistikos katedroje. o nuo 2008 m. šį darbą tęsia Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedroje. Dr. Lina Novikovienė skaito Vartotojų teisių apsaugos disciplinos paskaitas ir veda seminarus, taip pat skaito Civilinės teisės bendrosios dalies paskaitas.