asmeninė svetainė

Mokslinė veikla

Skaityti pranešimai konferencijose (seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose)

 

 • 2005 m. birželio 16-17 d. IV tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija “Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika“. Skaitytas pranešimas “Kriminalistinė profilaktika ikiteisminiame tyrime: situacijos analizė“.
 • 2005 m. lapkričio 18 d. Lietuvos kriminalistų draugijos seminaras. Skaitytas pranešimas „Kriminalistinė profilaktika“.
 • Paskaitų ciklo „Teisės pagrindų dėstymas vidurinėje mokykloje“ skaitymas Pedagogų profesinės raidos centre. 2006 m. lapkričio 22 d.
 • 2007 m. birželio 16-17 d. V-oje tarptautinė mokslinė praktinė konferencija “Kriminalistika ir teismo ekspertizė: mokslas, studijos, praktika”. Skaitytas pranešimas  Kriminalistikos poreikis studijuojantiems teisę“.
 • 2008 m. balandžio 30 d. konferencija „Viešasis saugumas: teorija, praktika ir įtaka verslo plėtrai“. Skaitytas pranešimas „Eismo saugumas kaip viešojo saugumo dalis“.
 • Paskaitų skaitymas Teisingumo ministerijos mokymo centre pagal teisėjų kvalifikacijos tobulinimo programą „Baudžiamasis procesas“. Programos kodas BP-I, apylinkių teismų teisėjams, turintiems iki 5 metų teisėjo darbo stažą. Paskaitų tema: Kriminalistinių metodų taikymas baudžiamajame ir civiliniame procese“. 2008 m. spalio 9 d.
 • Paskaitų skaitymas Teisingumo ministerijos mokymo centre pagal teisėjų kvalifikacijos tobulinimo programą „Baudžiamasis procesas“. Programos kodas BP-II, apylinkių teismų teisėjams, turintiems virš 5 metų teisėjo darbo stažą Paskaitų tema: Kriminalistinių metodų taikymas baudžiamajame ir civiliniame procese“. 2008 m. spalio 20 d.
 • 2009 m. balandžio 7 d. konferencija „Mokslas verslui: ekonominiai ir teisiniai aspektai“. Skaitytas pranešimas „Klaidinanti reklama kaip nesąžiningos komercinės veiklos veiksnys

 

 

Dalyvavimas projektuose:

 • 2001 m. spalio 10 d. – 2004 m. gruodžio 31 d. viena iš projekto “Nusikalstamumo Lietuvoje dinamika, prognozė, kontrolės kryptys ir šiuolaikinė kriminalistikos koncepcija” vykdytojų.
 • 2006 m. pateikta „Dokumentotyros“ nuotolinių studijų kurso rengimo paraiška Švietimo ir mokslo ministerijos skelbtame konkurse „Aukštojo mokslo nuotolinių studijų kursų rengimas“.

 • Paraiškos projektui „Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus saugumo vadybos technologijos“, pagal prioritetinę mokslo tyrimų kryptį „Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“, teikiamos Lietuvos valstybiniam mokslo ir studijų fondui, viena iš rengėjų. 2008 m. Projekto trukmė 2008-2010 m.
 • Projekto „Nusikalstamumo grėsmės ir žmogaus saugumo vadybos technologijos“ viena iš vykdytojų:
 • – projekto 2008 metų ataskaitos dalies „Transporto nusikaltimai ir dabartinė būklė, jų rizikos, padaromos žalos ir asmens nesaugumo nuo jų įvertinimo galimybės“ rengėja;
 • – projekto 2008 metų ataskaitos dalies „Saugumo nuo nusikaltimų mokslinė analizė. Žmogaus saugumo nuo nusikaltimų įvertinimas“ rengėja. Bendraautorė prof. dr.G. Babachinaitė.

 

 

Mokslinės stažuotės, kvalifikacijos kėlimas:

 • 2002 02 25 – 2002 03 03 d. – Rusijos Federacijos Vidaus reikalų ministerijos vadybos akademija, Maskva (Rusija), stažuotė;
 • 2002 05 21 – 2002 06 04 d. – Saksonijos aukštoji policijos mokykla, Vokietija. Trumpalaikiai mainai pagal Europos Sąjungos Leonardo da Vinčio programos projektą Nr. LT/01/EX/1/0188 “Kriminalistikos magistro studijų programos tobulinimas 2001-2003”.
 • Dalyvavimas BPD 2.4 priemonės „Mokymosi visų gyvenimo sąlygų plėtojimas“ projekte „Inovatyvių priemonių ir metodų taikymas užsienio kalbų mokymuose Mykolo Romerio universitete“. Vokiečių kalbos mokymasis aukštesnio lygio grupėje. 2007 m.
 • Dalyvavimas BPD 2.4 priemonės „Mokymosi visų gyvenimo sąlygų plėtojimas“ projekte „Inovatyvių priemonių ir metodų taikymas užsienio kalbų mokymuose Mykolo Romerio universitete“. Anglų kalbos mokymasis pradinio lygio grupėje. 2007 m.
 • 2007 m. dalyvauta Nuotolinių studijų centro rengtame seminare „Efektyvų mokymąsi skatinančios mokymo strategijos: pratybų ir seminarų vedimas“.
 • 2007 m. dalyvauta Nuotolinių studijų centro rengtame seminare „Dalyko (modulio) programos kūrimo metodologija ir metodika“.

 

Laimėti konkursai:

 • 2006 m. laimėtas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo konkursas Fondo stipendijai moksliniams tyrimams doktorantūroje gauti.

 

Kita veikla:

 • Dalyvavimas Mykolo Romerio universiteto jaunųjų mokslininkų tarpdisciplininiame tinkle „Visuomenės saugumas“.
 • Lietuvos kriminalistų draugijos viena iš steigėjų ir narė nuo jos įsteigimo (2001 gruodžio mėn.). Nuo 2006 06 – Lietuvos kriminalistų draugijos Mokslo Tarybos sekretorė.